Kempower vs Tagg eller Kort

Försöker förtvivlat dra kortet mot Kempower laddarens blanka yta för att få igång laddaren.
Drar snabbt, drar långsamt, drar åt sidan, håller kort stund, håller lång stund.
Inget funkar. :sob:

Mitt Powerpass fungerar utmärk på alla andra laddare men inte på Kempowers.

Vad gör jag för fel?

Beror på lite vilken operatör du varit på.
Tex. Hos oss på elmacken är RFID läsaren avstängd. Skoda Powerpass använder Elli i bakgrunden så om den RFID läsaren är påslagen behöver roaming till Elli vara påslagen från den operatören.

Lite långsökt men för ca 1år kom en firmware till Kempower gällande just förbättringar för RFID läsare men jag förutsätter att alla operatörer nu har installerat den.

Jag har gjort en del tester med RFID och det fungerar fint men avvaktar med att slå på det innan vi har roaming med alla stora.

2 gillningar

Upplever att man ofta måste lägga kortet platt mot läsaren för att det ska registreras. Att bara nudda räcker ofta inte. Dom verkar vara lite känsliga!

2 gillningar