Lastbilsladdning i Göteborgs Hamn

Om det är el som lastbilar skall gå på är väl kanske inte helt säkert, men klart är att det pågår en del experimenterande på området. I Göteborgs Hamn har man nu installerat den andra laddaren för lastbilar och det börjar komma ett par åkerier som har lite el-bilar som drabilar för trailers och container.