Facket tar i med hårdhanskarna mot svenska Tesla

Min undran är när fler fack blir indragna, tex Unionen, borde inte dom redan ställa upp med sina medlemmar. Finns säkert flera kontorsarbetare samt linjechefer som är medlemmar. Hur tror ni en sån strejk skulle påverka Tesla?

tror dock inte Ledarna kommer sympatistrejka i första led.

Jag får inte ihop att kollektivavtal är frivilligt men i praktiken inte eftersom fackföreningar enligt lag får göra vad de vill för att göra det fullständigt omöjligt för ett företag att bedriva sin verksamhet. Facket får hålla på tills arbetsgivaren skriver på något som de enligt svensk lag inte behöver.

Det är som om svensk lag inte gäller när det handlar om att få arbetsgivare att skriva på kollektivavtal. Tvärtom är den skriven för att fackföreningar ska kunna ha obegränsat handlingsutrymme för att få arbetsgivare att teckna kollektivavtal trots att det ska vara frivilligt.

2 gillningar

Tack! Hela min tanke och tycker att man ska få spekulera då utan att nödvändigtvis vara emot modellen.

Hela frivillighetsbiten försvinner ju…

1 gillning

Jag har fortfarande en hel del kontakter i leasing och finansbolag och i veckan tog ett par (ingen nämnd ingen glömd) beslutet att inte finansiera Teslor under den pågående konflikten då det är omöjligt att förutse kostnader service garantier och andrahandsvärden

Försäkringsbolagen är nästa i rad att se över sina vilkor då det i nuläget är svårt att hantera skador så att kunden inte blir lidande och bolagen får betala dyrt för att försöka flytta runt arbeten

Idag stänger alla hamnar för Teslor det händer något nytt varje vecka

Rapporterat av SR: Många företag stoppar inköp av Tesla - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

NyTeknik intervjuar professor i arbetsrätt: Maffiametoder? Nej, även framtvingade kollektivavtal är giltiga

Varför är det tillåtet att strejka för att förmå arbetsgivaren att teckna kollektivavtal?
– Utgångspunkten för den svenska modellen är att regleringen av arbetsmarknaden ska ske genom kollektivavtal. Därför har vi exempelvis ingen lag om minimilön och ingen tillsynsmyndighet. Det är parterna som ska ta ansvar för att villkoren är drägliga och att de efterlevs. Och systemet är bara hållbart och legitimt om kollektivavtalstäckningen är hög.

Men hur hänger föreningsfriheten ihop med rätten att strejka?
– I föreningsrätten ligger rätten att försöka få till stånd regleringar av arbetsvillkoren på kollektiv väg, alltså genom kollektivavtalet. Så syftet med arbetsrätten är att balansera en ojämlik maktposition mellan de två parterna. Det motiverar att man gör avsteg från den vanliga avtalsrätten. Det finns ju andra sådana exempel där lagstiftaren griper in i avtalsfriheten för att skydda en svagare part, konsumentskyddet exempelvis.”

Jag tror att grunden i de argument mot fackets stridsåtgärder som hörs på sociala medier och här på forumet kommer från en okunskap eller snarare blindhet för den maktobalans som finns på arbetsmarknaden. Precis som professorn påpekar i artikeln så har arbetsgivaren en lika stor rätt till lockout som facket har till strejk. För att två parter ska kunna förhandla krävs balans. Sen kan såklart legitimiteten i systemet ifrågasättas när nu anslutningsgraden sjunker allt mer. (Särskilt bland teslaförare? :wink: )

2 gillningar

Här rundas det kanske blockader. :wink:

Kan tillägga att bilden togs på CircleK i Malmö (Ollebo).

1 gillning

Fast i fallet med lockout och blockad är det ju facket som är den enda vinnaren.
Arbetsgivaren har ju sällan något intresse av att låsa ute sina anställda oavsett kollektivavtal eller inte medan facket kör järnet med det dom har.

Tycker som sagt det är spännande att följa alla workarounds och på så sätt få bekräftat hur viktig principen ändå är för Tesla.

Kan själv tycka det är besvärligt med kollektivavtalets utökade regler vad gäller arbetstid mot vad lagen säger ibland men andra gånger är det skönt att det är kollektivavtalet som sätter stopp för att köra hur mycket som helst.

Syftet med lockout är ju att belasta fackets strejk-kassa.
Och om facket tar ut en liten del i strejk med nyckelroller, som gör att övrig personal inte kan utföra sina arbeten utan blir en belastning för arbetsgivaren så kan motdraget vara en lockout för att öka insatsen för facket. Gärna gör man det ju mot en fackförening som INTE har någon del i konflikten - för att just det skall drabba tredje man.

1 gillning

Precis – lockout är ju en paradgren från arbetsgivaren rent historiskt.

1 gillning

Men är meningslös utan att någon förhandlar den.

Intressant info från medlaren:

– De får ju inte träffa avtal. Det är en order från Elon Musk. Det svenska bolaget har ingen handlingsfrihet alls, säger Kurt Eriksson till Dagens Industri

Det här lär säkerligen provocera facket ytterligare. De lär ju inte tillåta att Elon agerar så.

Blir intressant att se nästa drag från båda parter. Elon har ju lagen på sin sida iom att kollektivavtal är frivilligt och det inte direkt finns några andra reglera de lagar, så även facket uppenbarligen för dom får hålla på med sina sanktioner ner i avgrunden om det behövs.

Frågan är som redan ställts, vad händer med fackets förtroende om alla blir arbetslösa för att Tesla lämnar Sverige?
Vad händer med fackets förtroende om kollektivavtal till slut tecknas och tesla svarar med att bara sänka lönen för arbetarna till branchstandard?

Frågan är ju också vad detta ger för eko i Tyskland, där man ju också har en stor fabrik. Jag är ganska säker på att de tyska fackföreningarna följer detta noga.

1 gillning

Det där känns ändå som ett helt osannolikt scenario.

Varför skulle folk bli arbetslösa menar du? Kommer att behövas folk med deras erfarenheter då bilarna ofta går sönder.

Arbetslösa var väl fel ord kanske men tills nytt jobb finns blir dom ju det.

Helt rätt

Har hört från fristående verkstäder typ Autoexperten AD Bilverkstad mfl som är väldigt sugna på att ta till sig personalen från Tesla Servicevecenter även om Tesla lämnar Sverige kommer det att rulla en hel del Teslor som någon måste ta hand om så hos den personalen lär det inte bli många arbetslösa

En gammal kollega är kundmottagare på ett större skadecenter i Mälardalen och dom har beslutat att inte ta emot Teslor längre mest för att inte bli stående med bilar som man inte får delar till men även av sympati för strejken På mindre fristående skadecenter får dom oftast bilarna genom försäkringsbolagen som i princip är kunden där har jag hört att man kan tänka sig att hjälpa försäkringsbolagen och bilägaren med att utföra arbeten som inte kräver reservdelar där tar man beslut hur man hanterar det bil by bil

Dom stora aktörerna Hedin Bil Bilia KW Bruun Polestar etc sitter nog och spänt väntar på vad som ska hända…

1 gillning