22 eller 11 kW hemma?

Jag har med min egen efterforskning mot tesla modelX, Merca eqs och Audi etron inte märkt någon jätteförlust i laddning.
Det är väl lätt att mäta fruns eftersom hon förbrukar ganska på pricken 20kWh på en sträcka. Och det tar precis under 9timnar att ladda in det på 10amp. Några % förlust men inte de 17% du nämner.

Sedan destå fortare man laddare destå mer energi går åt att kyla batteriet.

Det kan bero på flera saker. Värmeförluster i laddkabeln. Värmeförluster i laddboxen. Kanske för klen installationskabel?

Det är allmänt känt att ac-laddning alltid ger laddförluster oavsett bilmärke. Det är bara till att googla.

Någon procent försvinner i själva elinstallationen och laddboxen. Majoriteten av förlusterna sker i bilen växelriktare. Därför är förlusterna vid DC-laddning minimala och inget att bry sig om för då skickas likström direkt till batteriet utan omvandling från växelström.

1 gillning

Absolut all laddning AC som DC har förluster.

Men just det där att du har högre procentuell förlust för att du laddar sakta har jag inte märkt något av

Hehe beror på lite hur man ser det, operatören tar den smällen när man laddar DC :grinning:.
Inom DC är operatörernas förlust cirka 4-8% beroende på hårdvara när man likriktar åt kund.

När man laddar AC blir den procentuella förlusten högre därför att man har små förluster på flera ställen, laddbox, kablage, ombordladdare (likriktare), bilens mjukvara som kanske laddar 12V, kyler/värmer batteri osv. Detta sker också vid DC men procentuellt blir det mindre.

1 gillning

Vi tappar ca 3-5% när vi laddar AC hemma när vi ”matar” bilen med 5 kW.
När vi laddade på Väla igår (Tesla SuC) hade vi ett tapp på ca 7%.
Går att få ut denna information från olika appar som exempelvis Tessie.
Sedan hur exakta dessa siffror är vill jag låta vara osagt.

En faktor som spelar roll är att man kan prisoptimera mer om man laddar med högre effekt.
Vissa nätter har kanske bara 3-5 lågpristimmar så då vill man hinna ladda klart under dessa.

Jag gjorde ett test nu på EQS på 11kW laddare
Mätaren säger att 29.5kWh har gått till laddaren.
Bilen har tagit emot 26.25kWh på 3h 30min
så det blir en förlust på 10%.

Ska testa nästa gång att dra ner den till 5-6kW

1 gillning

Vad finns det för alternativ. 22 kWs laddare är det perfekta för oss vid normala stopp, 10 mil extra per timme där jag ändå skall stå still. Slipper betala extra för ett i 99 procent av tiden för stort batteri, dessutom mindre vikt.

Fast har du verkligen 22kW?. Är ändå ganska ovanligt att ha det på AC laddning.

Inte hemma, där står bilen oftast längre än 1-2 timmar, så inget behov likadant om vi övernattar. Men vid ett bra matställe, turistmål, mötesplats, besök på arbetsplatser eller andra ställen man stannar 1-2 timmar där är 10 mil/timme perfekt. Dock verkar det svårt att få ekonomi i just detta. Idag lockas vi till ställen vi inte vill vara på med korta laddstopp och extra dyra bilar, istället för att kunna ladda där vi ändå står still. För mig känns det konstigt att betala extra för att åka till ett ställe man inte vill vara på, men jag är väl konstig.

Men… Om du stannar 1timma… Hade det inte varit bättre att få full laddning?