DI: Så stoppar vi elbilsläckan

Debattartikel från 2030-Sekretariatets Mattias Goldman:

Så stoppar vi elbilsläckan – och maxar klimatnyttan

Sverige läcker elbilar till omvärlden. Var fjärde begagnad elbil som säljs går på export – över 10.000 elbilar enbart i fjol vilket var mer än en fördubbling jämfört med året innan. Över en miljard kronor i svenska skattepengar har nu gått till Norges och Tysklands klimatomställning, samtidigt som Sverige får svårare att nå våra klimatmål. Här presenterar 2030-sekretariatets Mattias Goldmann fem lösningar på problemet.

I fjol exporterades över 10.000 elbilar till bland annat Norge och Tyskland.

I fjol exporterades över 10.000 elbilar till bland annat Norge och Tyskland.Foto: AS photo

1. Premiera den som inte säljer elbilen utomlands. Elbilspremien bör betalas ut i flera delar så att bilen används i Sverige en längre tid. Förslagsvis första tredjedelen inom sex månader, andra efter två år och tredje efter fyra – med krav på att bilen fortsatt finns i landet, men inte på att den fortsatt har samma ägare. Därmed skapas incitament att den begagnade elbilen blir kvar. Nu införs bonus för eldrivna lätta lastbilar, skåpbilar, pick-ups och minibussar, samt för tunga lastbilar, och regeringen ska se över om inte folkligt prissatta elbilar också bör få en premie – rimligen då med dessa villkor.

2. Gynna den som köper begagnad elbil. En begagnad elbil är ur klimatsynpunkt överlägsen en ny – båda har nollutsläpp från avgasröret, men den begagnade kräver inta nyproducerade batterier. Dessutom är begagnade elbilar överkomliga även för de med lite magrare plånbok. Därför har bl.a. Frankrike en premie för den som köper begagnade elbilar, vilket också Sverige bör införa – förslagsvis hälften av premien för de lätta lastbilarna och motsvarande om en bonus återinförs för elbilarna.

3. Straffa det fossila. Till en kostnad för staten på närmare sju miljarder kronor per år och en kraftigt ökad klimatpåverkan, har regeringen sänkt skatten på fossila drivmedel till EU:s bottenskrapsnivå. Det slår hårt mot elbilens konkurrenskraft och gör den mer attraktiv i grannländer där de fossila drivmedlen är dyrare. Regeringen anger i sin proposition att drivmedelsbeskattningen kan komma att höjas igen redan år 2025, vilket är avgörande för att såväl ”vanligt folk” som åkerier, hantverkare och andra småföretagare ska kunna räkna hem att välja eldrivna fordon, nya eller begagnade.

4. Tala klarspråk. Ibland sägs att det inte spelar någon roll var elbilen används – klimatfrågan är ju global. Men klimatnyttan är högst där elen är grönast, och Sveriges 98 procent fossilfri el är svårslagen; en elbil som exporteras till t.ex. Tyskland har långt mindre klimatnytta än om den stannar i Sverige (ännu värre är det med gasbilarna som i Sverige körs på förnybar biogas och i resten av Europa på fossilgas). När okunskapen är vida spridd, behöver staten agera. Indien, årets fokusland för 2030-sekretariatet, har ett nationellt kunskapscentrum om elbilar som ska stävja osann ryktesspridning, Sverige bör antingen ha något liknande eller genom t.ex. Konsumentverket stötta ideella sådana initiativ.

5. Name and shame. Websajten Carup har lyft fram aktörer som exporterar stora mängder begagnade elbilar när leasingperioden är över. Detta är framför allt en viktig signal till kunden; den som vill maximera elfordonets klimatnytta väljer en handlare som anstränger sig för att elbilarna stannar i landet, ambitiösa kunder skriver in det i kontraktet och följer upp det när leasingperioden är över. Bil för bil kan denna fråga verka futtig. Men i ekonomiskt tuffa tider är det svårsmält att vi med en miljard kronor subventionerar Norges och Tysklands klimatarbete samtidigt som vi får allt svårare att nå våra egna klimatmål. Det får vara slut på det nu.

Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet

1 gillning