Effekttariffer viktigt verktyg när fordonsflottan elektrifieras

Ämnet effekttariffer kommer förmodligen alltid att väcka debatt och känslor. Ändå pekas det ut som det effektivaste verktyget för att undvika problem med överbelastning i lågspänningsnäten när det kommer till elbilsladdning. ¨

Varför kan det då bli problem med överbelastning? Detta beror på de absolut flesta (främst äldre) lågspänningsnät är dimensionerade med sammanlagringsfaktorer, dvs utifrån ett statistisk mönster att alla konsumenter inte använder full effekt samtidigt. Här gäller att förstå att elbilsladdning inte “sammanlagrar” utan lasten i nätet adderas ovanpå alla andra laster.

"Rapporten Ett elsystem för elfordon pekar bland annat på att om elbilsägare i stor utsträckning laddar oplanerat, det vill säga när de kommer hem från jobbet, kommer det korrelera med mycket övrig last, vilket ger högre effekttoppar. Det här innebär att för lokalnät kommer den typen av oplanerad laddning öka risken för nätproblem, framför allt i bostadsområden under kvällstid på vintern.

Om människor i stället skulle välja att ladda när elpriset är lågt kommer det leda till problem i näten ungefär lika ofta, fast främst de dagar det blåser mycket, enligt rapporten.

Om människor i stället skulle styra sin laddning efter när elpriset är lågt, med eller utan vehicle-to-grid, ger det färre problem i nätet och mer utspritt över hela året. Då uppstår problemen främst dagar då det blåser mycket, eller annan last är låg.

– De vanligaste problemen blir att transformatorn överbelastas, framför allt i storstäder. På landsbygden är det i stället vanligare med spänningsfall, men bara ett fåtal gånger per år, sa Therese Lundblad från Chalmers.

Slutsatsen är att det är viktigt för elnätsföretag att hjälpa människor till kloka laddstrategier för att undvika problem. En sådan strategi, där elbilsägare både laddar mot ett lågt elpris kombinerat med en lokal effekttariff, kan ge stor effekt både på elbilars möjlighet att bidra med flexibilitet till systemet och integrering i det lokala elnätet så att behovet av att förstärka elnätet minskar."

Läs mer i rapporten här: Effekttariffer viktigt verktyg när fordonsflottan elektrifieras | (energiforsk.se)

Vad är effekttariff?
Effekttariffer (effektavgift) - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

2 gillningar

Jag har inga problem med effekttariffer så länge de införs klokt. Fritt ur minnet har jag för mig att jag läst att en del elnätsföretag som redan infört effekttariffer som inte tidsdifferentierar avgiften. Då riskerar det nog att bli tokigt.

Är väl egentligen för effekttariffer, men det kräver ju ändå lite att elen är hyfsat billig hela tiden.

Är lite rädd att det ska slå hårt mot landsbygdpendlare med värmepump, är inte alls svårt att komma upp i 13-14kW peak en riktigt kall vinternatt när elpatronen går i och bilen Samtidigt nånstans behöver lite ström för att orka till jobbet på morgonen.

Jag förstår att man måste göra något för att se till att elnätet inte går under. Effekttariffer beroende på tid och belastning av nätet låter intressant för oss som ev har ett lite större intresse för elektrifiering och elbilar. Men det återstår att se hur man skall lyckas utbilda och påverka de som typ inte bryr sig utan tänker att el är typ en mänsklig rättighet. Och den gruppen är stor.

I grunden tror jag att den egoistiska människan drivs av två saker när det kommer till detta. Ett är att den ekonomiska kostnaden måste vara hög, mycket hög. Den skall vara så hög att när nästa räkning skall betalas så reagerar man och börjar undersöka varför den helt plötsligt är så hög. Och för det andra så måste man koppla ihop beteendet med att vara smart respektive korkad. Ingen vill vara korkad så om man på något sätt vill driva folk till förändring så börjar man här. Gissningsvis är det inte en slump att Tibber(möjligtvis även andra liknande bolag) kallar det smartladdning istället för lågprisladdning.

Att tro att den genomsnittliga medborgaren skall bry sig om elnätet och koppla in sin bil med V2G för att på något vis hjälpa elnätet tror jag tyvärr är ett rent önsketänkande.

Effekt tariffer är helt okej så länge räknas max 16 timmmar per dygn. Alternativet att dela in användare i grupper och fritt från effekt tariff olika tider för olika grupper.