Lastbalansering/Effektvakt

Gullin har gjort en utmärkt video om lastballansering

Dock är det väl så att de är effektvakter mer än lastballanserare.
Vi vill ju helst kunna utnyttja alla tre faserna till 80% av säkringsströmmen.
Effektvakter stryper väl alla faser efter den med högst strömförbrukning.

Jag har ju redan en Slimmelezer+ i Homeassistant. Går den att använda med någon laddbox?

Nästan alla elbilar kommer vilja ha samma effekt på alla tre faser så därmed finns egentligen inte det som alla tror är lastbalansering - enda balanseringen jag känner till är att byta last mellan tre faser vid enfasladdning.

Stämmer - Jag hade en del om effektvakt vs lastbalansering i videon men tog bort det avsnittet (därför jag säger effektvakt i slutet) eftersom marknaden använder order lastbalansering. Jag valde därför att gå med termen som marknaden använder för enkelhetens skull. Den där videon tänker jag mig kommer passa folk som inte är direkt elbilsintresserade och inte så insatta, då kan jag ibland göra det enklare :slight_smile:

1 gillning

Korrekt, och det finns inget sätt att ens be bilen att dra olika mycket per fas (bilar i produktion idag, iaf).
På sikt kan det ev. ändras, då ISO 15118-20 tillåter laddstationen att ge bilen olika mycket per fas (men det kräver då dels att både laddstation och bil stöder ISO15118 för AC-laddning, samt att båda stödjer -20…)

3-4 år med andra ord.

Angående lastbalansering så erbjuder Ferroamp en lastbalaserare som kan jämna ut 20A mellan faserna så enbilen kan få högre laddeffekt. Men en effektvakt är nästan nödvändig för de flesta tycker jag. Grannen har en Tesla Wall Connector men den saknar effektvakt så han måste ladda mycket försiktigt för att säkringen inte ska lösa ut.
Jag har däremot en effektvakt och kan låta bilen sluka all energi som finns över när huset har tagit sitt. Ingen huvudsäkring som löser ut alltså. Jag skulle inte rekommendera någon att vara utan.

Problemet jag har är väl just att effekten per fas varierar ganska mycket och med en Ferroamp lastbalanserare så skulle bilen laddas ännu snabbare. Jag har fått koppla om lite laster så nu är effekten något mer balanserad.

Lastbalansering kommer ju egentligen från termen load balancing inom datanätverk. Betyder ju att jämnt distribuera i det här fallet mellan flera laddboxar, och inte servrar Har du bara en laddbox så är det ju i sig bara en effektvakt men jag tycker man kan hålla sig till lastbalanserare ändå för att få nå slags röd tråd. Sen har vi ju lite olika effektiv balansering där zaptec pro Easee och snart även defa power, möjligtvis även chargeampd dawn :thinking: där dem kan fördela 3st 1-fas laddningar på varsin fas istället för en dumbox som bara slår på och av en kontaktor. Sen har vi ju lite mellanting

Jag skulle vilja veta lite mer om skillnader mellan olika lastbalanserare, förmodar att man måste väljer en laddbox och då finns det en (1) lastbalanserare som den fungerar med, man kan inte välja dessa separat. Någon som vet om det är så?
Sedan undrar jag hur det fungerar om man redan har en effektvakt i elcentralen? Min Nibe värmepump har strömkännare som sitter runt inkommande faser i elcentralen så att den inte ska bränna någon säkring. Hur fungerar det att ha flera effektvakter i samma elcentral?

Laddboxar tenderar att kunna styras både av egna effektvakter och tredje part. Det finns olika sätt att integera. En vanlig tredjepart är Ngenic och så Pulse för de som har Tibber.

Effektvakterna kommer inte veta om varandra och kommer antagligen båda reagera på högt effektuttag. Det är inte att rekommendera att mer än en effektvakt. Samtidigt det värsta som kan hända är ju just det – att båda enheterna (pannan + laddboxen) minskar i effekt samtidigt.

Då är frågan om man ska ha effektvakt på värmepump eller laddbox?

Bilen tänker jag – den kommer nästan oundvikligen alltid vara fulladdad dagen efter även om den går ner i effekt då och då.

Ja, värmepumpens drift skall prioriteras i de allra flesta fall är min killgissning.

Kan de flesta laddboxar gå ner i effekt dynamisk med effektvakt eller är det vissa som pausar laddningen helt?

Jag är mest nyfiken på om detta skiljer sig mellan Zaptec Go (med Pulse), Easee Charge Lite (med Pulse) och DEFA Power (egen effektvakt) som jag just nu funderar på att installera.

Undrar detsamma. Har svårt att få klarhet i vilka skillnader som finns. T.ex. Defa pratar ju om ”Fulldynamisk lastbalansering”. Skiljer detta något från ”vanlig” lastbalansering t.ex. i Wallbox eller övriga?

Jag har låtit installera en DEFA Power med tillhörande DEFA Balancer hemma hos mig. har kvar effektvakten på Nibe värmepumpen som ligger direkt på inkommande och sedan ligger DEFAs effektvakt strax efter. Vet inte själv ännu hur det kommer fungera i praktiken, kommer inte bränna några säkringar men förmodligen blir det så att det som nyttjar effekten först kommer få fortsätta göra det så länge den behöver om inte något annat som inte är kopplat till någon effektvakt startar.

När det gäller fulldynamisk lastbalansering så beskriver DEFA det såhär:

Har läst Defas förklaring och jag förstår ärligt talat inte vad de menar :thinking:

Jag tolkar den som att de nästan beskriver skillnaderna mellan statisk och dynamisk lastbalansering? Hela poängen med dynamisk lastbalansering är väl att låta boxen mata ut all tillgänglig effekt och inte begränsa statiskt. Handlar det om att de kan mata ut olika mycket på faserna (till skillnad från att begränsa alla utifrån högst belastad fas)? Men i så fall skulle det ju kräva att ombordladdaren i bilen kan lasta olika mycket på faserna och det vet jag inte om de kan?

Pulse minskar effekten – den kapar inte den – detta oavsett laddbox. Finns nog ingen modern effektvakt (jag gillar inte ordet lastbalansering då vi inte kan balansera mellan lasterna) som inte fungerar så.

Jag tolkar det som att den kollar den mest belastade fasen och tillgängliggör mellanskillnaden upp till vad man ha avsäkrat för. Det dynamiska är väl att det är all tillgänglig effekt och inte i steg / sekventiellt som man gör i vissa laddare där man ställer begränsningen manuellt.
Detta är en gissning så om någon vet bättre eller säkrare så får ni gärna komplettera mitt svar.