Nya laddboxregler 9 maj enl SEK Handbok 444?

Hej!

Var på väg att köpa en Charge Amps Halo. Pratade idag med en person på ett bolag som tipsade emot det, baserat på information som Efuel skrivit på sin hemsida. Han jag pratade med hade frågat men inte fått svar på vad som kommer förändras.

Tydligen kommer nya regler 9 maj, och enligt Efuel kommer Charge Amps att komma med en ny box:

Från den 9 maj träder nya krav på åtgärder för laddboxar i kraft enligt SEK Handbok 444, vilket påverkar Charge Amps Halo. En uppdaterad version av Halo kommer att lanseras och vi kommer att informera er om detta framöver. På grund av dessa förändringar erbjuder vi en utförsäljningskampanj fram till 3 maj.

Observera att installation av befintliga laddboxar måste slutföras senast den 8 maj, därefter blir dom obrukbara. Ingen returrätt gäller.

Har själv noterat att flera företag haft kampanjer på Halo på sistone.

Någon som vet mer om ovanstående? Kan inte hitta mer information om det, och den där handboken kostar massa pengar (vet ju inte heller hur Halo är byggd så handboken skulle nog inte hjälpa iaf). Om det stämmer är det självklart att Charge Amps inte vill säga något om det, då man i en sådan situation förstås vill sälja slut sina lager.

Vad säger @Elektrotjanst ?

Du kanske syftar till utgåva 4 som släpptes 9 maj 2023?
Det är den senaste utgåvan av handbok 444.

Det bör vara den, ja.
Om jag tolkar allt rätt, så upphör utgåva 3 att gälla 2024-05-08, så de bör syfta på något av det som uppdaterades mellan utgåva 3 och 4…

Den stora förändringen är krav på individuell jordfelsbrytare per ladduttag.

Om man installerar en Halo så sätter man väl ändå in en jordfelsbrytare för laddaren. Så länge man inte har flera laddare på samma jordfelsbrytare så är det ingen skillnad? Om det stämmer som Efuel skriver iaf så borde inte det betyda att någon ny eller uppdaterad box behövs?

Vore intressant med något från Charge Amps, men det kan man nog drömma om - deras support kunde inte ens svara på en enkel fråga om mjukvaruuppdatering när jag frågade…

Står inte så mycket här men…

Anpassning till laddningsstandarden SS-EN IEC 61851-1 har genomförts. Skydd enligt IPX4 och IK08 fordras, samt att uttag som inte kan användas samtidigt kan nu dela på skydd. Fordringar om DC-felskydd har uppdaterats enligt IEC 62955.

Har mailat Efuel och efterfrågat information om vad det är som ändras och varför Halo påstås vara påverkad till den grad att en ny box behövs. Samt var de fått denna information från, som jag inte kan hitta någon annanstans.

Nja, den skrivelsen finns med i utgåva 3 också…

Dessutom, iom att Halo:n inte har inbyggd JFB, så kan/måste den sättas externt, så det borde inte vara ett problem.

Samma här!

"Halo som den är konstruerad idag kan monteras efter den 9/5 men då ska det monteras en extern jordfelsbrytare av typ B istället för Typ A som är kravet idag. Charge Amps utvecklar en ny version av Halo som de planerar att ha till försäljning i mitten av juni. Planen är att den ska ha inbyggd jordfelsbrytare typ B och den kommer alltså då inte behöva någon extern alls.

Jag skulle nog sammanfatta ändringen i två huvuddelar:
En testknapp ska finnas för jordfelsbrytaren. I Aura hamnar den innanför locket. Den behöver inte vara tillgänglig för slutanvändaren. I Dawn sitter den innanför ytterskalet. På en extern jordfelsbrytare sitter testknappen på själva brytaren.

Förenklat stod det tidigare i SEK 444 att en laddare måste ha ett DC skydd. Antingen en RCD typ B eller en RCD typ A med ett DC skydd. Skillnaden är att man nu har lagt till att det måste vara “i enlighet med IEC 62955”. Halo har idag ett DC skydd som är testat mot IEC 62955, men vi kan inte deklarera mot IEC 62955 i och med att vi inte har mekanisk sammankopplade reläer/ brytare som standarden kräver. För att uppfylla installationskravet så måste man installera en RCD typ B."

Mycket bra svar, som bekräftar vad vi/jag senare kommit fram till…

En orelaterad fråga blir då (sorry, fel tråd och företag…), hur Easee agerar. De har också separata reläer i sina boxar och hävdar att det räcker med en JFB Typ A framför de “nya” boxarna. Något att titta på?

Jag fick ordagrant exakt samma svar :slight_smile:

Mycket trevligt av Efuel att ge gedigna svar tycker jag.

För mig själv nu tänker jag att jag köper en Halo, men med en JFB Typ B. Har dock inte riktigt greppat vad dessa inbyggda “DC-skydd” (är det faktiska jordfelsbrytare?) egentligen är och hur de funkar, då de uppenbarligen inte duger enligt ny standard iaf. Kanske inte har en spole/fungerar mekaniskt såsom en proper jordfelsbrytare?

Eller menar de att det bara är testknappen som inte finns nu, men att det inbyggda “DC-skyddet” annars funkar precis som, och således är, en “riktig” jordfelsbrytare?

DC-skyddet ska hindra likspänningsläckage, så kallade övertoner, som kan Förstöra annan elektronik.

Påstord ju länge att en vanlig jordfelsbrytare dog av DC-läck men det har vart tyst om det ett tag, troligen för att det inte var 100% sant.

Däremot skyddar dom inte mot felström.

Det DC-skydd som det talas om, ser i princip ut som:

  • En sensor för läckageström, som ger en utsignal om det finns en DC-komponent i läckaget.
  • Lite HW (och ev SW) som initierar sensorn och sedan reagerar på felsignal ifrån den.
  • Om sensorn indikerar fel, så öppnas kontaktor / relän i laddstationen.

En av de saker som många stationer riskerar att falla på, är att IEC62955 kräver att brytfunktionen är mekaniskt ihopkopplad mellan polerna. Mao, att om en pol bryts, så bryts alla poler rent mekaniskt. Det är inget hinder att ha en separat elektronisk detektering och styrning av reläer / kontaktor.

I de fall laddstationen har endera fyra enpoliga reläer eller två tvåpoliga reläer, så är dessa inte mekanisk sammankopplade och därmed uppfylls inte IEC62955…

Det kan även finnas andra saker som stationerna inte uppfyller, t.ex. brytavstånd och kortslutningsströmmar.

Har också hört att att brytarfunktionen för dc läckage inte får vara samma kontaktor som normal sköter laddning on/off?
Vet ni vad IEC62955 säger om det?

Känner inte till att IEC62955 explicit förbjuder det. (Efter en snabb koll ser det inte ut som något som kommenteras alls). Har heller inte sett något bolag säga något åt det hållet ännu…

Har du någon referens till var du hört / sett det?

Jag tror att jag hörde det från en av Esses utmärkta redogörelser angående Easee vs ESV, något om att om kontaktorn falerar pga svetsade kontakytor eller liknande skall det finnas en extra brytfunktion. Har försökt hitta det igen, utan framgång. Men det är säkert jag som fått det om bakfoten och blandat ihop det med något annat som inte har med DC skyddet att göra.

Nä redundans vill man ha på så farliga saker.

Tja, det ökar robustheten, ja.

Dock skulle jag personligen inte vara orolig, så länge IEC62955 uppfylls. Dito om stationen även uppfyller en av JFB-standarderna.

Problemet/oron uppstår om tillverkaren börjat göra avsteg utan att visa att det är OK…

Tack för förklaringen @Anders!

Noterade nyligen att samma dag som jag skrev mitt förra inlägg, 29:e april, så skrev Efuel ett inlägg om de nya reglerna: Nya installationsregler efter 9 maj: Så påverkas laddboxarna - EFUEL

Intressant här att de har helt tagit bort informationen på produktsidan för Halo, där det stod att den inte fick installeras efter 9:e maj.

I detta inlägg sägs istället:

För Charge Amps Halo innebär de nya installationskraven inga förändringar.

Charge Amps Halo har ett internt DC-skydd enligt kraven i EN IEC 61851-1 och vid installation krävs en extern RCD av typ A. Detta framgår i installationsmanualen.

Däremot säger de att de flesta Wallbox-modeller iom de nya reglerna måste installeras med extern jordfelsbrytare typ B eller typ EV.

Intressant, men rörigt. För mig blev det en Halo med JFB Typ B iaf.