Effekttariff - Ett hot mot omställningen till elbil?

Min elnätsägare kommer från och med den 1 augusti att införa effekttaxa och den kommer slå hårdare för den som har elbil jämfört med den som kör fossilbil.

Effekttaxan innebär att de kommer räkna den timme i månaden som du har högst elförbrukning, om du tex laddar bilen blir det 11 kwh (räknar inte med övrig förbrukning) som du kommer få betala för. Effekttaxan gäller dygnet runt så det spelar ingen roll om du laddar på natten, dessutom tillkommer en effektavgift hög under nov-mars kl. 06-20.

För egen del så kan det bli följande worst case scenario med följande effektavgift:
Normal (dygnet runt, alla dagar): 11 kwh x 51,45 kr = 565,95 kr/mån
Hög (nov-mars, 06-20): 11 kwh x 87,54 kr = 962,94 kr/mån
Totalt: 565,95 kr + 962,94 kr = 1 528,89 kr/mån

Detta med effektavgift gör det mindre attraktivt att ha timprisavtal, visst du kan fortsatt flytta förbrukning till tid då elpriset är lägre men du måste ändå tänka till hur mycket du förbrukar den timmen med lågt pris. Oftast så är priset lägre när belastningen på elnätet är mindre men med effektavgift blir du bestraffad för att flytta din förbrukning när belastningen är som lägst. Detsamma gäller för Grid Rewards, dvs att du får betalt för att stötta elnätet.

Är detta med effektavgift verkligen genomtänkt? Kan detta vara något som får gemene man att avstå från att skaffa elbil?

Ni som redan har effektavgift, hur laddar ni era bilar?

@Esse: Kanske något för dig att undersöka vidare och göra en video om?

2 gillningar

Vill minnas att det är lag på det från nåt datum nästa år.

Men håller i princip med, det är dumheter.

Förstår poängen, alla ska inte koppla in och kötta 11kW ett par timmar på eftermiddagen när dom kommer hem utan sega lite med 3-5kW istället över natten, men det är segt att bli straffad för att man måste få in lite ström i bilen snabbt för ett ärende efter jobbet.

Ja, en effekttariff för alla och hur den ska utformas för att vara så rättvis som möjligt är en svår nöt. Energimarknadsinspektionens syfte med att införa effekttariff i föreskrift är att en större del av den fasta elnätskostnaden ska vara möjligt att påverka för konsumenten.
I praktiken “prissätts” varje säkringssegment (16, 20, 25A…) efter vilka kostnader som de förorsakar för den lokala elnätsägaren.

Tanken är i grunden god och ska dels ge oss elnätskunder ekonomiska incitament till att effektivare nyttja vår elnätsanslutning samt “orsaka” mindre behov av utbyggnad av elnätet som driver upp kostnaden för hela kundkollektivet.
Man får skaffa sig en laddstrategi, men i grund och botten är jag övertygad om att det kommer behövs mer automatiserade lösningar för att optimera laddning både från ett elnäts- och elhandelsperspektiv.

Jag har ingen effekttariff ännu, men begränsar laddningen till 3 x 10A, dvs max 7 kW.

Tänk även på att effekttariifen grundar sig på förbrukad energi per timme, dvs kWh/h - inte den momentant nyttjade effekten.

Jag vill sticka ut hakan och säga att “Grid Rewards” är bra för stamnätet, men inte nödvändigtvis för det lokala elnätet. Desto fler elbilar i samma område som är uppkopplade mot frekvenstjänst-marknaden desto större påverkan får det på den lokala elkvaliteten och kan bli en utmaning att hantera för elnätsägaren om det inte sker koordinerat.

Det är upp till nätägaren hur de vill utforma effekttarifferna, så det finns tyvärr rejäl varians ute i landet hur det är och hur det blir.

Jag, t.ex., har effekttariff mellan 7-19, snittet av de 5 högsta timmespeak:arna per månad. Runt 120 spänn/kWh nov-apr, och runt 30 spänn på sommaren. Den här effekttariffen har funnits i över 10 år också, så för vissa är det faktiskt inget nytt.

Upplägget som din nätägare har låter ganska tufft. Jag har hög taxa, men åtminstone möjlighet att flytta mina laster på dygnet och blir inte käftsmällad för enkom 1 peak.

Oron jag har med effekttariffer är att man nöjer sig där och struntar i att uppgradera de lokala näten eftersom kapacitetproblemen löser sig.

De som. Behöver använda all effekt får vara vakna då så inte tappar användbar effekt pga spänningsfall.

Det finns ju andra lagkrav som reglerar spännings- och elkvalitet, så jag gör inte kopplingen att det skulle bli en ursäkt att inte reinvestera i lågspänningsnäten - det måste göras ändå.

Har effektavgift sedan 2019 och det blev inte medveten om det förrän jag köpte elbil maj 2021.
Effektavgiften beräknas på medelvärdet av de tre högsta timmedeleffektvärdena under fakturaperioden (dvs. månaden). ( Där jag bor )
Nov – Mars vardagar kl 7-19 135,00 kr/kW inkl moms
April – Okt vardagar kl 7-19 56,00 kr/kW inkl moms.
Så jag ladda förstås efter 19:00.

Det blir billigare att åka till AC/ DC laddare om man vill ladda på dagtid.

1 januari 2027 så ska Effektavgift vara inför i hela Sverige!

Har hört om detta och betalar redan mer i fast avgift då jag ökade säkringsstyrkan då elbil tillkom. Men hur reglerar jag ned laddningen på bilen? Min tar 11 kW när den kan! Laddar ofta kring kl 13 då mitt 10 kWh batteri är fulladdat från solcellerna vilket kapar toppen lite på sommaren, men på vintern är jag torsk!

Vi har inte effektavgift ännu och inte heller på gång i så pass nära framtid att vi blivit informerade om hur det påverkar oss.

Dock fundering, för er som fått byta. Ersätter effektavgiften den delen av nätavgiften som är baserad på huvudsäkring storlek eller får man betala kaka på kaka. Dvs först antal tusen extra per år för 20A jämfört 16A och sedan antal tusen extra om man peakar på 14kw istället för 11kw.

Du borde kunna reglera ner på din laddare om du inte kan reglera ner i bilen.

Det varierar säkert ute i landet, men iallafall för mig så ligger effekttariffen (dynamisk) ovanpå den vanliga säkringsstorleksbaserade nättariffen (fast).

Min nätägare sänker den fasta avgiften (20A) från ca 9700 kr per år till 3400 kr per år så det finns möjlighet att få det billigare framöver än tidigare men då gäller det att inte maxa effektuttaget.

Har 2500 sek/ år för 20 A huvudsäkring och sen effektavgift

Det låter ju bra att iaf någon elleverantör kompenserar införandet av effekttariff med lägre nätavgift och sedan är upp till förbrukaren att utnyttja denna möjlighet på bästa sätt.

När det gäller laddeffekt och effekttariffer

Hur många här klara sig INTE med 3x6A dvs 4.3kW för att ladda bilen över natten.

Jag är låst till 1x16A men det är sällan det skapar ett problem trots att jag kör ganska mycket.
ID4an klarade sig dock bättre än EV9an som kan ta tre nätter för att åter nå 80% pga förbrukningen dagtid.
Men det är ju nästan bara bra för batteriet. :rofl:

1 gillning

Frågan är om det är lönt att använda timpris när detta är infört? Det kommer ju att bli fokus på att jämna ut förbrukningen över dygnet istället för att maxa på tider då priset är lägst. Jag har haft Tibber i 12 månader nu och har sparat 450-500 kr per månad i medel jämfört med EONs rörligt/månadspris i elområde 4. De priser ni talar om ovan äter upp den förtjänsten med råge. Kan man inte maxa på lågpristider i fortsättningen är det knappast någon idé med timpris. Då kommer man att behöva ladda en av bilarna hela tiden på låg effekt.

Håller med, folk stirrar blint på de fyra billigaste timmarna en natt och ska trycka 40 kWh på den tiden. För elnätets skull är det bättre att sprida ut laddning över fler timmar.

Så kallat rörligt månadspris kommer sannolikt försvinna i framtiden, just beroende på att du som konsument faktiskt inte kan påverka ditt elpris annat än genom att konsumera mindre.

Frågan är bara vad som händer de nätter som idag har negativa priser pga överproduktion och där folk förbrukar styr om sin förbrukning av el just pga det är billigt, om denna förbrukning helt slutar eller sprids ut över kvällarna där vi i flera områden har kapacitetsbrist så kommer det bli ordentlig rock n roll i elnätet. :grimacing:

Men just de timmarna är ju billigast för att elnätet väntas vara lågbeöastat då? Så dagens timpris styr ju till en jämn förbrukning över dygnet, på elområdes-nivå.
Men de lokala näten blir ju annorlunda i ett villaområde.
Nu gör effekttaxan att det blir bättre för de lokala näten, på bekostnad av den högre nivån…