Effekttariff - Ett hot mot omställningen till elbil?

Så med solceller och batteri gör jag smartast att först ladda solbatteriet och när det är full koppla in bilen mitt på dagen och då minskar solbatteriet elkonsumtionen och trycker ned toppeffekten, åtminstone någon timma. Sedan borde jag sluta ladda bilen och ladda upp solbatteriet igen…osv. Sådant här borde man kunna sköta automatiskt!

Jag tycker att de som råkar ha ett dåligt upplägg, säg värsta timmen under månaden ska protestera genom att maxa under sämsta möjliga tidpunkterna utifrån om de råkat slå i taket redan. Säg att man råkar ladda en timma nattetid i början av månaden med maxeffekt och därmed straffas. Då ska man fortsatt under månaden se till så man maxar under de jobbigaste timmarna för nätägaren.

1 gillning

Funkar effekttariffen åt andra hållet också? Dvs även på det man skickar ut på nätet från solcellerna. När solen ligger på i maj och juni skickar vi ut 17kW (max 25A). Ska man straffas för det också? I princip belastar väl det nätet lika mycket som om jag skulle köpa den effekten?